Outsorcing av kundeservice og support

Outsorcing av kundeservice og support er et smart og kostnadseffektivt valg som frigjør tid og ressurser. Flere store bedrifter i Norge har valgt å outsource kundeservice til oss, og vi hjelper et stort antall virksomheter med å levere en profesjonell supporttjeneste ut mot kunder og ansatte. Vi har bemannet servicedesk for brukere i mer enn 30 land og beredskapstjeneste 24/7.

Vi leverer en profesjonell tjeneste med høyt kvalifisert personell i Norge. Om ønskelig dekker vi en rekke språk på forespørsel og kan levere global dekning etter avtale. Vi tilbyr alt fra support på enkeltprodukter, til full IT servicedesk eller kundeservice. Tjenesten blir tilpasset hver enkelt kunde slik at branding, kontaktflater, tilgjengelighet, åpningstider, responstid og servicegrad mot kunder eller brukere dekker behovet.

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE PRAT

Profesjonell kundeservice

Profesjonell kundeservice er viktig for oss. Vi har lang erfaring med support og kundeservice for et bredt spekter av ulike kunder. Våre Servicedesk konsulenter jobber etter interne SLAer, så din bedrifts SLA sjelden eller aldri blir brutt. Konsulentene våre blir også målt på grad av kundeservice og jobber stadig med å optimalisere og effektivisere supporten de gir.

Kundeservice og spesielt profesjonell kundeservice bør være et prioritert konkurransefortrinn for alle bedrifter. Vi hjelper bedrifter å muliggjøre dette. Klikk på knappen nedenfor og bli kontaktet med mer informasjon om outsourcing av kundeservice.

Servicedesk konsulenter

Våre servicedesk konsulenter jobber in-house på vår service desk avdeling i Tønsberg, Norge. De ansatte holder høyt nivå og sertifiseres kvartalsvis innenfor egne kompetanseområder. Alle bedrifter som velger å outsource sin kundeservice til oss, får tildelt en eller flere dedikerte servicedesk konsulenter. Konsulentene våre samarbeider og avlaster om store mengder supporthenvendelser skulle oppstå hos en eller flere bedrifter.

IT servicedesk outsourcing

Complit er et norsk IT selskap som blant annet tilbyr IT servicedesk outsourcing. Enten du ønsker support på enkeltprodukter eller full IT servicedesk eller kundeservice. Vi tilpasser tjenesten til din bedrift og sørger for at branding, kontaktflater, tilgjengelighet, åpningstider, responstider og servicegrad samsvarer med din bedrift sine behov.

Teknisk support

Vi tilbyr teknisk support for bedriftens fagpersonell og kan være en utvidet ressurs for bedriften. Supportsaker løses direkte, eller de kan eskaleres videre til produsent eller leverandør. Vi dekker en rekke IT fagområder som Microsoft Office365, Microsoft Azure, AWS, Google, Facebook og Zendesk. Øvrige fagområder etter avtale.

Sluttbrukersupport

Ønsker du å outsource sluttbrukersupport, kan vi kan betjene bedriftens sluttbrukere direkte. Vi kan ta support på utvalgte saker som kommer fra en sentral servicedesk, eller vi kan være førstelinje mot alle brukere. Brukerne får tilgang til vår servicedesk via ønskede kanaler. Vi kan tilby tilgang via telefon, mail, sosiale medier, webskjema eller chat.

Vi dekker de teknologiene som er vanlig blant brukere, slik som Office365, Windows og andre sluttbrukerapplikasjoner. Øvrige fagområder etter avtale.

Single Point of Contact

Vi kan levere en Single Point of Contact (SPOC) funksjon, slik at man er sikret en betjent support eller kundeservicefunksjon med den tilgjengeligheten man trenger.

I SPOC løser vi de saker det er avtalt at vi skal løse. Øvrige saker ruter vi videre til avtalte eskaleringspunkter i kundens organisasjon, eller hos bedriftens øvrige leverandører. Vi kan sette opp routing mellom ticketing løsninger og vi kan følge opp saker som er eskalert videre, for å sikre at alle saker løses.

Vi kan tilby omfattende rapportering, slik at vår oppdragsgiver får full oversikt over den trafikken som flyter gjennom SPOC. Kontaktinformasjon blir lagt ut på bedriftens intranett, slik at alle ansatte vet hvor de skal få support. Om ønskelig setter vi opp egne hjelpesenter med kundens branding, for utvidet servicegrad for brukere eller kunder.

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE PRAT